Semen analizi ve yardımlı üreme tekniklerinde yardımcınız.

İnfertilite tanısında ve yardımlı üreme tekniklerinde kullanılan test kitleri ve hücre kültür solüsyonlarının üreticisidir.