IVF Solüsyonları

İnsan embriyosu için vitrifikasyon solüsyonu.

FertiVit Cooling – FertiVit Warming

FertiVit™ Soğutma / FertiVit™ Isıtma, insan oositlerinin ve embriyolarının vitrifikasyonu ve ısıtılması için bir ortam setidir (zigottan blastosiste kadar).

FertiVit™ Cooling/FertiVit™ Warming kullanıma hazırdır.

FertiVit™ Cooling / FertiVit™ Warming HTF bazlıdır ve HEPES ve insan serum albümini (her bir besiyerine bağlı olarak 12-20 g/l, insan kanından elde edilen tıbbi madde ve sükroz plazması) içerir. Besiyerlerinin hiçbiri antibiyotik içermez.

FertiVit™ Soğutma besiyerleri artan konsantrasyonlarda DMSO ve etilen glikol (EG) içerir.

FertiVit™ Cooling 5 ayrıca Ficoll içerir. FertiVit™ Isıtıcı besiyerleri azalan konsantrasyonlarda sükroz içerir.

Besiyerinin bileşimi hakkında daha fazla bilgi malzeme güvenlik bilgi formunda bulunabilir.

FVC_KITFertiVit™ Cooling kit
FVW_KITFertiVit™ Warming kit