IVF Solüsyonları

Önceden yıkanmış mineral yağlar

FertiCult High Viscosity Oil

FertiCult Madeni Yağ ve FertiCult Yüksek Viskoziteli Yağ, İn Vitro Fertilizasyon (IVF), İntrasitoplazmatik Sperm Enjeksiyonunda kullanılmak üzere kullanıma hazır, önceden yıkanmış madeni yağlardır. (ICSI) ve ilgili Destekli Üreme Teknolojileri (ART). FertiCult Yüksek Viskozite Yağı, FertiCult Madeni Yağa göre daha viskozdur ve yoğunluk değerleri daha yüksektir. Viskozite (ve yoğunluk) arasındaki fark, ürünün pratik kullanımı ve belirli bir laboratuvar tarafından kullanılan prosedürlere bağlıdır.

ASPI1005x 100mL FertiCult Aspiration medium