IVF Solüsyonları

İnsan üremesinde kullanılmak üzere hücre kültürü ortamı.

GAIN medium

İnsan embriyoları ve gametleriyle kullanım için tek aşamalı bir hücre kültürü ortamıdır .Ortamı ayrıca aşağıda belirtilen tüm prosedürlerde kullanılabilir. Semen yıkama ve intrauterin Tohumlama (IUI) için. İn Vitro Fertilizasyon (IVF) / İntraSitoplazmatik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) ile döllenme sırasında veya sırasında oositlerin taşınması / inkübasyonu için. 1. Günden genişletilmiş blastosist aşamasına kadar embriyo kültürü için. Embriyo transferi için (ET).

GAIN010GAIN medium 5x10mL
GAIN020GAIN medium 5x20mL