IVF Solüsyonları

İnsan blastosistlerinin vitrifikasyonu ve ısıtılması için kitler.

VitriFreeze – VitriThaw

VitriFreeze™ / VitriThaw™, insan embriyolarının (morula aşamasından genişletilmiş blastosist aşamasına kadar) vitrifikasyonu ve çözülmesi için bir dizi besiyeridir. VitriFreeze™ ve VitriThaw™ kullanıma hazırdır.

VitriFreeze™ / VitriThaw™ PBS ve insan serum albümini (her bir besiyerine bağlı olarak 12-20 g/l, insan kan plazmasından elde edilen tıbbi madde) içerir. Besiyerlerinin hiçbiri antibiyotik içermez. VitriFreeze™ besiyerleri artan konsantrasyonlarda DMSO ve etilen glikol (EG) içerir. VitriFreeze™ Freezing 2 ayrıca sukroz ve Ficoll içerir. VitriThaw™ besiyerleri azalan sükroz konsantrasyonlarına sahiptir.

Besiyerinin bileşimi hakkında daha fazla bilgi malzeme güvenlik bilgi formunda bulunabilir.

VF_KIT1 VitriFreeze kit
VT_KIT1VitriThaw kit