IVF Solüsyonları

İnsan spermatozoasının dondurulması için kullanılır.

SpermFreeze SpermFreeze SSP

SpermFreezeTM ve SpermFreezeTM SSP, dondurma prosedürü sırasında spermi hasardan korumak için fizyolojik tuzlar, glisin, glukoz, laktat ve kriyoprotektanlar gliserol (SpermFreezeTM ve SpermFreezeTM SSP için sırasıyla %15 ve %27), sukroz ve insan serum albümini (4,0 g/l, insan kan plazmasından elde edilen tıbbi madde) içeren HEPES tamponlu besiyerleridir. Ortamın bileşimi hakkında daha fazla bilgi malzeme güvenlik bilgi formunda bulunabilir.

SPF0525x5mL SpermFreeze
SPF5x20ml SpermFreeze
SSP0015x1ml SpermFreeze SSP