IVF Solüsyonları

İnsan IVF’i için kullanılan hücre kültür solüsyonu.

FertiCult IVF Medium

Ferticult IV F medium, insan IV F ‘inde 1.gün ve 2. gün kültürü için kullanılan kimyasal olarak dengede bir tuz çözeltisidir.Solüsyon Ferticult G3 medium (3.ve 4.gün kültürü için)‘undan önceki evrelerde kullanılabilir. Ferticult IV F medium 0.4 % insan serum albumini (EMEA Ph Eur, USP, FDA onaylı) içerir.

FECU0209x 20mL FertiCult IV F medium
FECU0505x 50mL FertiCult IV F medium
FECU1003x 100mL FertiCult IV F medium