IVF Solüsyonları

Döllenme ortamı

FertiCult IVF medium

FertiCult™ IVF besiyeri, glikoz (5,55 mM), laktat, piruvat ve insan serum albümini (4,0 g/l, insan kan plazmasından elde edilen tıbbi madde) ile desteklenmiş bikarbonat tamponlu dengeli bir tuz çözeltisidir. Ürün ayrıca fenol kırmızısı ve/veya gentamisin (10mg/l, tıbbi madde) ile de mevcuttur. Besiyerinin bileşimi hakkında daha fazla bilgi malzeme güvenlik bilgi formunda bulunabilir.

FECU0209x 20mL FertiCult IV F medium
FECU0505x 50mL FertiCult IV F medium
FECU1003x 100mL FertiCult IV F medium