IVF Solüsyonları

FertiCult Aspirasyon, İnsan oosit toplama ve foliküler yıkama için HEPES tampon hücre kültürü.

FertiCult Aspirator

FertiCult Aspirasyon ortamı, kullanıma hazır bir formülasyondur. oosit toplama ve foliküler yıkama. FertiCult Aspirasyonu besiyeri heparin içerir (farmasötik sınıf) ve HEPES hava altında pH’ı stabilize eder, CO2 inkübasyonu yapılmaz.

ASPI0205x 20mL FertiCult Aspiration medium
ASPI1005x 100mL FertiCult Aspiration medium