Androloji Solüsyonları

Anti-sperm antikorları tanısı testidir.

SpermMar (IgA) Test

SpermMar IgA ve SpermMar IgG semen ve serumdaki antisperm antikorlarının tanısında kullanılan hızlı ve kullanımı kolay mikroskopik testlerdir. Anti-sperm antikorları (ASA) testis-kan bariyerlerinin obstraksiyonu ,enfekte olması veya travmalanması sonucu oluşur. IgG cinsi immünoglobulinler genellikle serumda ve semende bulunur ve IgG antikorları spermatozoa’ya bağlanırlar. IgA cinsi antisperm antikorlar eşey organlarınca salgılanır ve sadece semende bulunurlar. IgG cinsi antisperm antikorlar seminal plazmada tespit edilebilir fakat IgA cinsi antisperm antikorlar genellikle seminal plazmada serbest halde bulunmazlar. IgA cinsi Anti- Sperm Antikorları IgG varlığı olmaksızın asla oluşamazlar. Motil spermlerin %40’ının üzerinde IgG cinsi Anti-Sperm Antikor varlığında IgA testi tavsiye edilir. İmmünolojik faktör spontan gebeliğin ihtimalini azaltabilir ve bu durum IgA cinsi Antisperm antikorların varlığında genellikle doğrudur.

SpermMar IgA ve SpermMar IgG Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 98/79/EC ‘ ye göre CE markalıdır.

SPMA _SSpermMar IgA singles – 50 test
SPMA _CSpermMar IgA complete* – 50 test
SPMG_SSpermMar IgG singles – 50 test
SPMG_C SpermMar IgG complete* – 50 test
SPMG_PSperm IgG positive control – 50 test
SPMG_N Sperm IgG negative control – 50 test