Androloji Solüsyonları

Hızlı sperm boyama kiti.

SpermDif-Quik Stain

SpemDif-Quik TM insan spermlerinin KRUGER morfoloji tayini için kullanılan hızlı bir sperm boya setidir. (Kruger -Tygerberg Strict Criteria )değerlendirme boyası.İnsan spermini boyayarak Tygerberg Strict kriterlerine göre Kruger ve arkadaşlarının tanımlamasına uygun sperm morfolojisi değerlendirilmesinde kullanılan hızlı bir boyadır. Havada kurutulmuş insan spermi smir slaydını 30 saniye gibi kısa bir sürecv. boyar. Bir fıksatifve iki adet boyadan oluşur. SpermDif-Quik TM Stain II Fosfat tamponlu thiazine içerir.

SpennDif-Quik FiksatifMetanol bazlı Fast Green Boya
SperıııDif-Quik Stain IKstanten İçerikli bir fosfat tampon ve Sodyum azid koruyucusu
SpennDif-Quik Stain II Fosfat tamponlu thiazine .