Androloji Solüsyonları

Sperm vitalite testleri

VitalScreen

Eozin-nigrozin boyama tekniği ölü hücrelerin eozini içlerine alıp kırmızıya boyanmaları prensibine dayanır. Nigrozin arka planı siyah yaparak değerlendirmeyi kolaylaştırır.Hypoosmotik şişme testi ,canlı spermatozoanın hipo-osmotik solüsyon içinde şişmesi prensibine dayanır. Vital screeen ve hipo osmotik şişme testi WHO laboratuarlarının insan semeni ,sperm ve serviks sıvısı interaksiyonu test prosedürleri baz alınarak yapılmıştır.

VitalScreen ve Hypo Osmotic Swelling testleri Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 98/79/EC ‘ ye göre CE markalıdır.

VITALVitalScreen – 200 test
HOSTHypo-Osmotic Swelling test – 9x 20mL