Androloji Solüsyonları

Sperm Morfoloji Boyası

Spermac Stain

Semen analizinde sperm morfoloji değerlendirilmesi standart bir prosedürdür. Spermac boyama metodu, spermatozoanın tüm bölümlerinin detaylı incelenmesinde tamamıyla yeterli ve kolay bir metodudur. Boyanmış kısımlar immersiyon yağı ve bu kısımlara yansıtılan direk ışık yardımıyla mikroskopta (1000x) rahatlıkla değerlendirilebilir.

Spermac Stain Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 98/79/EC ‘ ye göre CE markalıdır.

SPS050Spermac Stain – 4x 50mL
SPS250Spermac Stain – 4x 250mL