Androloji Solüsyonları

Hypo-osmotic Swelling Test (HOST)

Hipo-osmotik şişme testi, canlı spermatozoanın hipo-osmotik bir çözeltinin emilimi nedeniyle şişmesi prensibine dayanan bir sperm canlılık testidir. HOS testi, insan semeni ve sperm-servikal mukus etkileşiminin incelenmesi için WHO laboratuvar kılavuzunda (1999) açıklanan test prosedürüne dayanmaktadır. HOS Testinin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ürünün bileşimi hakkındaki bilgiler malzeme güvenlik bilgi formunda bulunabilir.

HOSTHypo-osmatic Swelling test 5x20ml