Androloji Solüsyonları

Alfa-glukosidaz tespit kiti.

Episcreen

Epididimisin bazı salgı ürünleri seminal plazmada bulunur fakat epididimal fonksiyonun en belirgin göstergesi nötr alfa glukosidaz enziminin konsantrasyonudur. Alfa glukosidaz aktivitesinin en düşük değeri (<13,5 U/L) kanalların tıkalı olmasına bağlı azoospermi vakalarında görülür. Normalden az değerler ise (<15 U/L) kronik epididimal iltihabı (epididimitis)veya hipo androjenizm hastalarında görülür. Epididimal fonksiyonu gözlemlemek amacıyla seminal plazmadaki alfa glukosidaz değerlendirmesi, astenozoospermi vakalarında veya şüphelenilen kronik epididimitis’i teşhis etmek için kullanılır. Azospermisi olan ve serumlarında normal testesteron konsantrasyonu olan erkeklerde, düşük alfa glukosidaz aktivitesi tıkanmaya işaret eder.

Episcreen Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 98/79/EC‘ye göre CE markalıdır.

EPIEpiScreen – 25 test