Androloji Solüsyonları

Lökosit boyama metodu

LeucoScreen

Nerdeyse bütün semen örnekleri spermatozoa haricinde başka hücreler içerir.Bunlar genital bölgeden polygonal hücreler olabilir ama genellikle çekirdekli yuvarlak hücrelerdir. Bu yuvarlak hücreler spermatogenetik hücrelerde olabilir (spermitid,spermotosit, ve bazen spermatogonia) veya beyaz kan hücreleri de olabilir. Bu ikisi hariç lenfosit varlığı anormaldir ve bu durum granüllerin içerdiği peroksidaz enzimi ile karekterize edilir, fazlası polimorfonükleer granülosite yol açar. LeucoScreen peroksidaz içeriğini baz alarak yuvarlak hücreleri birbirinden ayırır.

LeucoScreen Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 98/79/EC‘ ye göre CE markalıdır.

LEUCOLeucoScreen – 20mL